Kontakty

Tešíme sa na Vás osobne v pracovných dňoch od 08:00 do 16:00 alebo telefonicky na číslach nášho

Call Centrum: +421 915 810 089
e-mail: evatravel [at] evatravel [dot] sk

Adresa prevádzky:
evaTRAVEL, s.r.o.
P. Pázmáňa 49/3 budova Merusu (bývalý Hydrostav, prízemie č. kanc.: 20)
927 01 Šaľa

Stránku evaTRAVEL prevádzkuje:

Obchodné meno firmy: evaTRAVEL, s.r.o.
Sídlo firmy: 56 Neded, 92 585
Poštová adresa: P.Pázmáňa 49/3, Šaľa 92 701

IČO: 46 609 580
DIČ: 2023483033

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: sro, Vložka číslo: 29152/T
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. pob. Šaľa

Číslo účtu: 4015817732/7500

Konateľ spoločnosti: Éva Futó
Mobil: +421 915 810 089
E-mail: evatravel [at] evatravel [dot] sk
Web: www.evatravel.sk